Designed by: Alice Chatwick - 2015

  • logo
  • Unknown
  • 2009logosvp_zwart1
  • Facebook Social Icon

Lessen ruilen

Voor meer informatie over het ruilen van lessen: 

Beleid starterslessen

Het beleid van Ruitercentrum de Molen is dat de kinderen op een veilige manier kennis maken met veel van de facetten van de paardensport. Niet alleen het rijden staat daarbij centraal maar ook de kennis er om heen vinden wij belangrijk. Hóe zadel ik mijn pony correct? Hóe poets ik mijn pony zodanig goed dat we daarna kunnen opzadelen?  Mijn pony kijkt blij of boos, hoe reageer ik hierop? Zo komen er veel vragen naar voren. Na al deze vragen is er de vraag: Wáarom gebeurt het op deze manier?

Om hierop in te spelen zijn we enige tijd geleden een pilot gestart in een K1 groep waar de kinderen hierop antwoord krijgen én de kennis opdoen van het leren van deze vaardigheden. De ene week is er een leuke, leerzame interactieve praktijkles/ theorieles op stal en de andere week wordt er paardgereden. We zien dat de kinderen die hieraan hebben deelgenomen duidelijk meer vaardigheden hebben dan de kinderen die dit niet hebben gedaan. We zijn dus zodanig enthousiast dat we dit systeem willen invoeren in alle K1 groepen.

Vanaf heden zullen  we alle kinderen in de K1 groepen op deze manier gaan begeleiden.

 

 

In de K2 groepen en hoger zullen we deze lessen met enige regelmaat blijven herhalen.

Zomerkwartaal

Ook dit jaar zal het zomerkwartaal een “ gewoon” kwartaal zijn, zoals inmiddels misschien wel bij jullie bekend.  Is het nog niet bekend dan hieronder een uitleg hierover:

 

Het zomerkwartaal kost €157,50. (springen: €166,50, voltige €121,50, kleuters €99,-)

Dit is als volgt berekend:

 

De manege is gesloten van 5-18 augustus en er zullen dan geen lessen plaatsvinden. Uiteraard zijn deze 2 weken niet berekend waarna er nog 11 lesweken overblijven waarvan u er maar 9 betaalt. ( dus 2 gratis lessen zijn er bij inbegrepen)  

Er zal daarnaast dus geen extra afwezigheids-verrekening plaats vinden.  En kan er niet per losse les afgerekend worden.

 

We vragen u wel de eventuele afwezigheid tijdig door te geven.

 

Het zomerkwartaal maakt deel uit van de rest van de kwartalen en is niet tussentijds opzegbaar. Mocht u dit wel doen, kunnen we de plaats in de groep na de zomer niet garanderen.